במרוצת השנים תחום המקרקעין בישראל עלה מדרגה וכיום ניתן לראות בשוק הנדל"ן עסקאות מגוונות ובעלות אופי משפטי שונה, שמטבען דורשות מאנשי המקצוע הנוגעים בדבר, מומחיות ומקצועיות חסרת פשרות. כפועל יוצא, תפקידו של עורך הדין בעסקאות מקרקעין מצריך בימינו יותר מבעבר - מיומנות, יסודיות, מקצועיות ואחריות, וזאת נוכח השינויים שחלו במגוון העסקאות וכן בהחמרת הדרישות והתנאים מצד הגופים הפיננסים לקבלת מימון בנקאי.

קרא עוד

כחלק בלתי נפרד מההתנהלות השוטפת של עסקת מקרקעין נדרש עורך הדין המייצג, לעיתים קרובות, לשמש כנאמן על כספי הלקוח המופקדים בידיו הנאמנות עד להתקיימות תנאי כזה או אחר המותיר לו להעבירם לידי הלקוח.

קרא עוד

בתאריך 14/4/2005, אישרה הממשלה את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38), אשר נועדה לתמרץ בעלי דירות בבנין מגורים משותף להתקשר בעסקת חליפין עם יזם/קבלן שעיקרה הקניית זכויות הבנייה על גג המבנה כך שתתאפשר בנייה של דירות חדשות על שטח הגג כנגד חיזוק יסודות המבנה לפי תקן רעידות אדמה 413 שנכנס לתוקף בשנת 1975. התוכנית מיועדת לבנייני מגורים העומדים בשני תנאי סף עיקריים: התנאי הראשון, הבניין נבנה עפ"י היתר בנייה שהוצא לפני ה – 1/1/1980. התנאי השני, כי נקבע על ידי מהנדס מוסמך שהבניין המיועד אינו בנוי על פי תקן ישראלי 413.

קרא עוד

בתאריך 16/2/2011, אישרה הממשלה את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, רכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א – 2011, שמטרתו עידוד מכירת דירות מגורים שנרכשו בשנים האחרונות ע"י משקיעים אשר גרמו לקיטון משמעותי בהיצע הדירות עבור הזוגות הצעירים. יעד נוסף שהוגדר במסגרת הרפורמה החדשה הינו הקטנת הכדאיות ברכישת דירות להשקעה ע"י אותם משקיעים הנ"ל.

קרא עוד