תמ"א 38/1, תוספות בנייה - ליווי יזם חלקי (עד חתימת הסכם)