המשביר 7-9, תל-אביב

בניין חדש בבנייה רוויה – ליווי של בעלי הקרקע

בניין חדש בדרום המתחדש של תל-אביב