כובשי החרמון 1,3,5,7 בת-ים

הוספת מרפסות שמש לבניין קיים - ליווי דיירים