יסוד המעלה 28-30, תל-אביב

בניין חדש בבנייה רוויה – ליווי בעלי הקרקע

בניין חדש בדרום המתחדש של תל-אביב