משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות שונות בבתי המשפט. הטיפול המשפטי אותו מעניק משרדנו כולל, בין היתר, פגישת ייעוץ ראשונית והערכת סיכויי התביעה. משרדנו עוסק בייצוג בעלי דין בערכאות השונות בנושאים הבאים: תביעות כספיות, תביעות לפי חוק המכר, תביעות בגין ליקויי בנייה, תביעות בתחום המקרקעין, תביעות כנגד רשויות מקומיות / רשות מקרקעי ישראל, תביעות לפינוי / סילוק יד במקרקעין (פינוי מושכר), תביעות לצו עשה / צו מניעה, תביעות בגין הפרת הסכם מכר, תביעות למפקחת על הבתים המשותפים, תביעות מכח חוק המתווכים, תשנ"ו – 1996, תביעות מכח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965.