משרדנו מייצג רוכשים ומוכרים במגוון קשת עסקאות המקרקעין המוכרות כיום בשוק הנדל"ן.  ניתן לקבל במשרדנו שירותים משפטיים בנושאים הבאים: ייצוג יזמים/דיירים במסגרת תמ"א 38, ליווי יזמים/רוכשים בקבוצות רכישה, ליווי בעלי קרקעות/יזמים במסגרת הליכי בנייה רוויה לרבות עריכת הסכמים עם קבלני ביצוע/אדריכלים, ליווי בעלי קרקע בעסקת קומבינציה, ליווי משתכנים במסגרת הרחבות קהילתיות (מושבים, קיבוצים), הקניית בעלות מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הגשת עררים לוועדות ערר מחוזיות לפיצויים והיטלי השבחה, ליווי דיירים במסגרת פרויקט שיפוץ בניין/התקנת מעלית/הוספת מרפסות שמש, רכישת/מכירת דירה יד שנייה, רכישת/מכירת מגרשים, רכישת דירה מקבלן, רכישת דירה מכונס נכסים / מנהל עיזבון, הסכמי שכירות (פרטי/מסחרי). ברצוננו להדגיש, כי חלק בלתי נפרד מעסקת נדל"ן ובעל השפעה ניכרת על מתווה העסקה וכדאיותה הכלכלית הינו נושא המיסוי. משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בנושא מיסוי עסקאות נדל"ן הכולל: ייעוץ משפטי טרם חתימת ההסכם, ייצוג נישומים בהשגות מול רשויות המס, תכנון מס ארוך טווח, עריכת סימולציות מס, חוות דעת משפטיות.

למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור לליווי עסקת מקרקעין החל משלב המו"מ המקדמי ועריכת הסכם המכר, בדיקת הזכויות בנכס, תכנון מס אופטימלי וכלה בביצוע העסקה, סיוע והדרכה בהליכי המימון הבנקאי ורישום הזכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין. משרדנו מקנה חשיבות רבה לצורכי הלקוח במסגרת העסקה ורואה בלקוח שותף מלא לביצועה של העסקה בדרך הטובה והמהירה ביותר.