משרדנו מעניק שירות משפטי בנושא עריכת צוואות, טיפול בהגשת צווי ירושה וצווי קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. עריכת צוואה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הירושה, תשכ"ה -1965, הינו עניין חשוב מהמעלה הראשונה בבואו של מבקש לפנות לרשם לענייני ירושה לצורך קיומה. משרדנו עוסק בעריכת צוואות, תוך הקפדה יתרה על התקנות שנקבעו לעניין זה. בנוסף, לאור התמחותו של משרדנו בנושא מיסוי מקרקעין, אנו מעניקים ייעוץ משפטי בכל הקשור לתכנון מס אופטימלי בעת עריכת צוואה (במקרים בהם העיזבון כולל מספר דירות).